top of page

İNSAN ODAKLI GELİŞİM YÖNETİMİ SİSTEMİ

İNSAN ODAKLI GELİŞİM YÖNETİMİ SİSTEMİ

Readiness Index

İnsan Odaklı Gelişim Sistemi

İNSAN KAYNAĞINIZIN MESLEKİ, TEKNİK VE DAVRANIŞSAL YETKİNLİKLER AÇISINDAN POZİSYONA HAZIR OLMA DURUMU NEDİR?

 

Bu soruya objektif olarak ölçülebilir bir cevap verebildiğimiz ölçüde hedefe uzaklığımızı/yakınlığımızı tayin edebiliriz.

Kurumun stratejik hedefine ulaşabilmesi için gerekli tüm referans çalışmaları bilimsel metotlara göre yaparak, bireysel, departman ve kurum genelinde "Hazır Olma" durumunu izlemenizi  sağlayabiliriz.

Çalışan toplantısı

Neden Bu Çalışmaya İhtiyaç Duyuluyor?

Gelişim Perspektifinden

 • Pozisyonun gerektirdiği bilgi beceriler neler?

 • Yöneticilerin ve çalışanların beklentileri aynı hizada mı?

 • Çalışanlar işin gerektirdiği bilgi, beceriye sahipler mi ?

 • Değişen koşullara karşılık ihtiyaç duyulacak becerilerle ilgili durumumuz nedir?

Performans Perspektifinden

 • Çalışanların ve kurumun mevcut performans durumunda mesleki & davranışsal yeterliliklerinin etkisi nedir?

 • Doğru kişi doğru işte mi?

 • Performans değerlendirmelerimiz doğru ve objektif mi?

 • Çalışanlar yüksek performans için kendilerinden beklenen bilgi, beceriler  ve mevcut düzeylerini biliyor mu?

HAZIROLMA DURUMU (READINESS INDEX)

Kurumun stratejik hedefine ulaşabilmesi için gerekli tüm referans çalışmaları bilimsel metotlara göre yaparak, bireysel, departman ve kurum genelinde hazırolma durumunu izlemenizi  sağlayabiliriz.

Çalışan Kadın
READINESS INDEX_LabMind (7).jpg
READINESS INDEX_LabMind (7).jpg

Bütünsel Yetkinlik Çalışması

Çalışan gelişimi bireye tam ve bir bütün olarak bakmayı gerektirir.

 1. Ekibim hazır mı, değil mi? Objektif kriterlerle yeterlilik belirleme (Kişi, Departman ve Kurum Karneleri) 

 2. Şirket Odaklı Gelişim: Bireyin gelişimi için bir gelişim ve yönetim aracı

 3. Gelişim ve Yedekleme Stratejilerinin Yönetimi ile Kaynakları doğru gelişim faaliyetlerine kanalize etme

READINESS INDEX_LabMind (6).jpg
Asyalı kadın ofis çalışanı patronuna açıklıyor
READINESS INDEX_LabMind (8).jpg

"READINESS INDEX PROTOTİPİ"

EFEKTİF BİR İNSAN DEĞERİ GELİŞİM YÖNETİMİ SİSTEMİ KURMAK

bottom of page