top of page

Design Thinking Practice

"Design Thinking Practice" eğitimi ile katılımcılar kendi iş konuları üzerinden uygulamalı olarak öğrenme deneyiminin keyfini yaşarlar.

Bu eğitimle amaç katılımcıların Design Thinking yaklaşımını kendi işlerinde nasıl kullanacaklarına yönelik derin bir anlayış kazanmalarına yardımcı olmaktır. 

iStock-826047464.jpg

Faydaları

BİZİM HEDEFİMİZ

GELİŞİM ZİHNİYETİ

ile mümkün olan aranır

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

ile çok fazla sayıda fikir üretilir

PROBLEM ODAKLILIK

ile doğru problemin ne olduğuna tanımlanır

DUYGULARI ANLAMAK

Ekip içerisinde ve paydaşlar arasında empati güçlenir

düşüncesi gelişir

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitim sonunda:

 • Kreatif düşünmenin önündeki ortak engelleri tanımlayarak kişilerin ve ekiplerin özgüvenlerini geliştirebilir,

 • Design Thinking sürecini ve prensiplerini işinizde kullanabilir

 • Dinleme ve etkili soru sorma tekniklerini kullanarak odağınızdaki insanların sıkıntılarını ve beklentilerini tanımlayabilir.

 • İnsanların ihtiyaç, beklentilerini ve içgörülerini tanımlayarak, net bir bakış açısı oluşturabilir.

 • Doğru problemleri tanımlayabilir ve bu problemleri önceliklendirebilir,

 • İnsanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun arzu edilebilir, ulaşılabilir ve yapılabilir alternatif çözümler oluşturabilir,

 • Problemlerin altında yatan kök nedenleri tanımlayabilir,

 • Farklı disiplinlerle ortak bir amaç geliştirerek ekip olarak başarma deneyimini yaşayabilir,

 • Üretilen çözümler üzerinden geribildirim alabilir ve yapıcı geribildirimler verebilirsiniz.

Eğitimin İçeriği

 • 1. Gün: Design Thinking yaklaşımın temeli olan yaratıcı özgüven ve öğrenme zihniyeti üzerine aktiviteler çalışılır. Kurum kültürü içerisindeki inovatif düşüncenin önündeki engeller ve fırsatlar tanımlanır. Farklı vakalarla Design Thinking yaklaşımını deneyimlerler

 • 2. Gün ise kendi konuları üzerinden Design Thinking yaklaşımını deneyimleyerek öğrenirler. Çözümler üretilir. 

 1. Kreatif Düşünce için Öz-Yeterlik Algısı

 2. Öz-Yeterlik Algısı ve Özgüven geliştirici uygulamalar 

 3. JOHARİ Penceresi: Tasarımsal Bakış Açısından Öğrenme ve Gelişim Zihniyeti

 4. Yaratıcı ve İnovatif Düşüncede "Kısıtlar Teorisi"

 5. Design Thinking Giriş ve Prensipleri

 6. Jobs To Be Done Teori ve İçgörü Yakalama

 7. Sorularımız Değişirse Bakış Açımız Değişir: Gözlem, Dinleme, Soru Sorma ve Yansıtma Teknikleri

 8. İnsanların İhtiyaçlarını ve İçgörülerini Anlamak

 9. Problem Çerçeveleme, Yolculuk Haritalama, Empati Haritası

 10. Fikirler Geliştirme ve Fikir Önceliklendirme

 11. Prototip Oluşturma Teknikleri

 12. Her hangi bir toplantıda, projede Tasarım Odaklı Düşünebilmek için 7 Soru

 13. Aksiyon Planlama ve MVP'ye Giriş

Logo.jpg

İstanbul, Türkiye

bottom of page