top of page

Design Thinking Project

"Design Thinking Project" çalışması ile katılımcılar şirketin stratejik bir hedefi ya da problemi doğrultusunda çözmeye ve şirketi büyütmeye yönelik projeler geliştirmelerine odaklanır. 

Katılımcılar takım olma, sonuç odaklılık ve rekabetçi olma deneyimlerini yaşarlar.

Bir Sunumu verilmesi

Faydaları

KARMAŞIK PROBLEM

TAKIM OLMA

ile paydaşlar ortak amaçta hizalanaır

ODAKLANMA

ile doğru problem aranır

GELECEKTEKİ FIRSATLAR

sadece bugün için değil, gelecekteki fırsatlar tartışılır

ORTAK AMAÇ

duygusu ile bağlılık ve motivasyon artar

Çözme becerisi gelişir

Çalışmanın Kazanımları

Bu çalışmanın sonunda:

 • Üst yönetime sunumlar yapılması ile tamamlanır. Üst yönetim öne çıkan çözümlerle ilgili aksiyon kararları verilmesine yardımcı olunur

 • Pazarda ve müşteri karşılanmamış ihtiyaçlar belirlebir

 • İhtiyaçlara yönelik çözümler üretilir

 • Çözümler müşteri ile test edilir

 • Çözümlere ve strateji ile bağlantılı OKR'lar belirlenir

Çalışmanın İçeriği

 1. Problem ve Strateji Çerçeveleme

 2. Davranış Odaklı Persona Belirleme

 3. Saha Çalışmaları (Müşterinin Bağlamında Görüşmeler Gerçekleştirme)

 4. Jobs To Be Done ile İçgörü oluşturma

 5. Kano Modeli ile farklılaşacağımız ihtiyaçları önceliklendirme

 6. Çözümler Üretme ve Prototipleme

 7. Prototipleri Müşteri ile Test Etme

 8. Hipotezler Oluşturma

 9. İş Modeli Oluşturma

 10. MVP Planlaması gerçekleştirme

Çalışmanın Süresi

Çalışmanın kapsamı ve hedefi firma ile birlikte belirlenerek süre önerisi sunulur. 

Logo.jpg

İstanbul, Türkiye

bottom of page