top of page
Birlikte çalışma

LAB MIND

Tanıdık olanda bilinmeyeni görmek

Lab-Mind programları ile ekiplerinizle birlikte çalışarak süreçte onlara mentorlük destekleri vererek somut bir ürüne ve çıktıya dönüşen projeler geliştiriyoruz.

Bunun için işbirliği yapmalarını, aksiyona geçilebilir fikirler üretmelerini ve karmaşık problemler etrafında öğrenme deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için ilgi çekici ve etkileşimli bir deneyim oluşturuyoruz.

Ne Yapıyoruz?

Düşüncelerimizi değiştirmeden eyleme geçmemiz anlam kaybı yaşamamıza neden olabilirken, sadece düşünüp eyleme geçmemek de bizi atalete düşürecektir.

Lab Mind'da düşünceden eyleme ivedilikle geçiyoruz. Hem hedef odaklı ilerliyoruz hem de yetkinliklerimizi geliştirerek çalışmalar yapıyoruz. Kısa zamanda küçük çıktılar elde ederek devam etme motivasyonumuzu arttırıyoruz.

Nasıl Yapıyoruz?

Lab-Mind programları ile ekiplerinizle birlikte çalışarak süreçte onlara mentörlük destekleri vererek somut bir ürüne ve çıktıya dönüşen projeler geliştiriyoruz. Bunun için işbirliği yapmalarını, aksiyona geçilebilir fikirler üretmelerini ve karmaşık problemler etrafında öğrenme deneyimlerini paylaşmalarını sağlamak için ilgi çekici ve etkileşimli bir deneyim oluşturmaktır.

lab yolculuğu.png

Kick-off

Lab-Mind projesi ile ne yapmak ve nereye varmak istediğimize karar veririz. Bu buluşmanın sonucunda şunlara karar veririz:

 • Üzerinde çalışmak istediğimiz konu

 • Bu konun şirket için önemi

 • Bu çalışmada yer alması gereken kişiler

 • Çalışmanın zaman planlaması

 

Design Thinking 101

Design Thinking bir düşünce biçimi ya da bir zihniyettir, diyebiliriz. Lab-Mind projesi boyunca en temel yakıtlarımız olan öz-yeterlik algısı, gelişim zihniyeti ve dinleme ve doğru soru sorma kaslarımızı geliştiririz. 

Design Thinking 101 uygulamalı eğitiminin sonunda şunları ediniriz:

 • Design Thinking adımları

 • 7 Soruda Design Thinking çerçevesi

 • Davranış odaklı müşteri segmentasyonu

 • Önyargılarımız ve varsayımlarımız

 • Müşteri yolculuğu haritalama

 • Gözlem, Dinleme, Soru Sorma ve Geribildirim Alma-Verme

1. Problem Çerçeveleme

Enerjimizi doğru sorunun ne olduğuna odaklamak, kademeli iyileşme ve çığır açıcı inovasyon arasında fark oluşturur.

Problem Çerçeveleme çalışmasının sonunda şunları ortaya çıkartırız:

 • Takım Kontratı

 • Kim, Ne Zaman, Nerede, Ne ile ve Neden sorularını kapsayan bir "problem sorusu"

 • Büyük resmi görme: Neden bu problemi çözüyoruz?

 • Odağımızdaki insan (çalışan, müşteri ya da kullanıcı) hakkında bilmediklerimiz, varsayımlarımı, sorularımız

 • Doğru müşterilerle görüşmek için görüşme planlaması hazırlama

 • Doğru müşteri belirleme

 • Müşteri görüşmesi için soru setleri çıkarma

 • Ekip Hizalanma Haritası

Saha Çalışması

Ekipler planlarını aksiyona geçirirler. Müşterinin bağlamında müşteri gözlem ve görüşmeler gerçekleştirirler. Ekiplerin talebi doğrultusunda bu görüşmelere bizlerde katılırız.

2. İçgörü Oluşturma

Ekipler görüşmelerden elde ettikleri bulguları bir araya getirirler. Amacımız karşılanmamış ihtiyaçları keşfetmek ve söylenilmeyenleri duymaktır. Bu çalışmanın sonucunda şunlara karar verilir.

 • Görüşme yapılan müşteri hedefimize ulaşmamız için doğru bir müşteri miydi?

 • Müşteri ihtiyacına yönelik içgörülerimiz ve hipotezlerimiz neler?

 • Hipotezler fikre, fikirler prototip çizimlerine dönüştürülür. 

Saha Çalışması: 

Ekipler hipotezlerini doğrulamak (validasyon) için tekrar doğru müşterilerle görüşür. Taslak prototip çözümleri üzerinden müşterilerin içgörüleri aranır. 

3. Fikir Üretme

Müşteri görüşmelerindeki bulgular ve içgörüler doğrultusunda anlamlandırma çalışması yapılır. Fikir bulma çalışmasına geçilir. Bu çalışmanın sonucunda:

 

 • Müşteri yolculuk haritası çıkartılır.

 • Davranışsal Personalar oluşturulur.

 • Fikirler üretilir ve önceliklendirilir

 • Mevcut fikir-Yeni Fikir ekseni yardımıyla odaklanılacak fikir seçilir

Sahada Çalışması:

Müşterinin içgörüsüne yönelik seçilen fikir daha öncede pazarda keşfedilen bir fikir olup olmadığı araştırılır. Bununla birlikte ekiplerden alternatif fikirler düşünmeleri bulmaları istenir. 

4. Prototip Üretme ve Test Etme

Müşterinin etkileşime gireceği ve davranışları üzerinden geribildirimler alacağımız ilk "MVP"ler üretilir. 

Bu çalışanın sonunda:

 • MVP nedir? Neden yapılır? açıklanır

 • Web sitesi, uygulama veya fiziksel ürün eğitim sırasında üretilir

 • Ekipler eğitim sonrası geliştirmeye devam eder

Sahada Çalışması:

Ekipler MVP'lerini müşterilere sunar ve geribildirimler alınır. 

5. MVP Kanvası ve İş Modeli Oluşturma

Ürünün vizyonu, hedefleri, ürünün müşteriden öğrenme hedefleri ve ürün başarı kriterleri belirlenir. Ekipler İş Modellerini oluşturur. 

Bu eğitimin sonucunda şu çıktılar elde edilir. :

 • İş Modeli Tuvali

 • MVP Kanvası

6. Hikayeleştirme

Elinizde harika bir fikir, ürün ya da çözüm olsa da bunu anlatabildiğimiz kadar etkisi büyür. Komisyona sunum öncesinde ekipler hikayeleştirme eğitimi alarak ürünlerini etkileyici bir sunum yapabilirler.

7. Komisyona Sunum

Ekipler üst yönetimin yer aldığı bir toplantıda önceden belirlenmiş kısıtlı bir zaman diliminde hem öğrenme yolculuklarını hem de çözümlerini yönetime sunar. Bu sunumlardan sonra yönetim projelendirilecek çözümleri seçer.

Lab-Mind Projelerimiz

İnci Holding

İnci Holding Vizyonu, Odak Alanları, İnsan Kaynakları Ana Stratejisi ve Liderlik Modeli Yetkinlikleri ışığında şekillendirdiğimiz Lab Mind yolculuğu tasarımı

inci.png

Equilibrium in Healthcare Management

Sağlık alanında inovasyon çalışmaları gerçekleştirdiğimiz Healthcare Design Thinking Lab

sağlık.jfif

Kariyer.Net

Kariyer.net satış ekiplerine özel İnsan Kaynakları Gelişim Okulu İkgo! 3.0 kapsamında düzenlenen Satışta Çeviklik Modülü’nün ilk oturumu satış proje sunumları etabı ile tamamlandı.

kariyer.png

Sanovel Akademi

Öğrenme Deneyimi geliştirme kapsamında Learning Lab çalışmaları gerçekleştirildi.

indir.png
Logo.jpg

İstanbul, Türkiye

bottom of page