top of page
Prototip Tasarımcısı

Şirketin ve ekiplerin geleceğini etkileyecek hedefleri ve fırsatları belirlemede etkin rol oynamak ister misiniz?

İnovasyon Elçisi Eğitimi Kazanımları

 • Katılımcılar, varsayımlarına meydan okurlar,

 • Doğru sorunun ne olduğunu keşfetmeye çalışırlar

 • Analitik Düşünme, Eleştirel Düşünme ve Kreatif Düşünme becerilerini geliştirirler.

 • Müşteri içgörülerini edinmek için etkin dinleme, soru sorma ve gözlem kaslarının geliştirirler

 • Deneme, yanılma ve yineleme cesareti gösterirler

 • Ekip olarak hizalanma ve ortak amaç geliştirirler

 • İnovasyon Elçisi olma yolunda ilk öğrenme deneyimini yaşarlar

İnovasyon Elçisi Yetkinlikler

Analitik Düşünce

 • Etkisi az olan problemlerle ekibin uğraşmasını önleyerek öncelikli problemlere odaklanmasını ve zamanı daha iyi yönetmelerini sağlara

İletişim

 • Derin dinlemeye yönelik ve ihtiyacı doğru anlamaya yönelik meraklı sorular sorar

 • Fikre yönelik 4 şapka tekniğini kullanarak etkinli bir geribildirim ortamı oluşturur

Sentezleme

 • Davranış örüntüleri arar

 • Kullanıcının sık tekrar ettiği tamaları yakalar

 • Temalarla ilgili müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tanımlar

 • Problem tanımı ve Problem sorusu yazar

Fikir Üretme

 • Doğru problemi tanımlanıp tanımlanmadığını öğrenmek için prototip inşaa edilmesini ve kullanıcı ile test edilmesine yardmcı olur

 • Problem sorusuna yönelik alternatif fikirler üretilmesini sağlar

İşbirliği

 • Yapıcı ve etkili geribildirim verir/alır

 • Paydaşları dahil eder ve onlarla hizalanmayı sağlar

Hikayeleştirme

 • Etkilemek ve ikna etmek için Design Thinking ile ilgili deneyimlerini paylaşır

 • Otorite kullanmadan ekip üyelerini etkilemenin yöntemlerini kullanabilecek

Araştırma

 • Çözmeye çalışılan problem ile ilgili içgörü arar

 • Müşteri görüşmeleri organize eder

 • Hipotezleri ve içgörüleri müşterilerle valide eder

Program Akışı İçin Bizimle İletişime Geçin

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

bottom of page