top of page
Ofiste El Sıkışmak

İnovasyona ve işbirliğine değer veren bir liderlik tarzı geliştirmenin temellerini atın

Design Thinking Liderlik Kazanımları

 • Problem Çerçeveleme ve kullanıcı ihtiyaçlarını anlamaya yönelik ekibe rehberlik edebilir

 • 7 soruda Design Thinking yaklaşımını kullanarak Design Thinking çalışması boyunca ekibin akışta kalmasını sağlayabilir

 • Design Thinking çalışmalarını paydaşlar, müşteriler, yöneticiler ve karar vericilerle paylaşabilir

Design Thinking Koçluk Yetkinlikleri

Analitik Düşünce

 • Kullanıcı ihtiyacı ve şirketin hedefleri doğrultusunda en iyi alternatifi seçer

 • Çeşitli alternatiflerden yeni çözümler üretilmesini sağlar

 • Geliştirilen çözüme yönelik potansiyel risklerle ilgili ekibin farkındalığını arttırır ve risklerin gerçeğe dönüşmeden önlem alınmasını gerektiğinin anlaşılmasını sağlar.

İletişim

 • Ekibin kreatif özgüven geliştirmek amacıyla özgüven engelleyicileri ortaya çıkmasını sağlar

 • Ekip içerisinde çatışmaların yönetilmesine liderlik eder

Sentezleme

 • Problemlerin formülüze edilmesine rehberlik eder

 • Birbiriyle ilgili bilgilerin toplanmasına ve yorumlanmasını sağlar

 • Ekibin müşteri beklenti ve ihtiyaçları konusunda bilmedikleri bulguları ortaya çıkarmasını yardımcı olur

Araştırma

 • Ekibin müşteri görüşmeleri ve gözlem yapması için destekler

 • Soruların kalitesini kontrol eder ve hedefe yönelik soruları önceliklendirir

 • Müşteri görüşmesi ve gözlemle ilgili empati planlamasında yardımcı olur

İşbirliği

 • Analizler ve çözümler üzerinden öğrenmeyi sürdürecek kritikler ve geribildirimler verir.

Hikayeleştirme

 • Design Thinking çalışmaları boyunca elde edilen başarılı kazanımları ekiple paylaşır

 • İlham veren ve anlam uyandıran konuşmalar yapar

Fikir Üretme

 • Farklı düşünme aktiviteleri ile ekibe liderlik eder

 • Farklı bağlamlardan ilham alınabilecek noktaların açığa çıkmasına yardımcı olur

 • Fikrin belirli özelliklerini birden çok açıdan değerlendirme ve birden çok yineleme yapabilmek için alternatifler üzerine çalışmalar yapmada ekibe iderlik eder

Kapsam Belirleme ve Ölçeklendirme

 • Problem çerveleme ve problem ifadesini paydaşlarla birlikte gerçekleştirilmesini sağlar

 • Mevcut durum ile arzu edilen durum arasındaki verileri ekiplerle paylaşır

 • Fasilitatör ya da koç olmak isteyenlere rehberlik eder

 • Design Thinking yaklaşımı ile edinilen becerilerin ve sonuçların ölçümlenmesini sağlar

Program Akışı İçin Bizimle İletişime Geçin

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

Logo.jpg

İstanbul, Türkiye

bottom of page