top of page

Design Thinking 101 Eğitimi

Design Thinking, insanı odağa alan, yenilikçi çözümler üretmeye yarayan bir problem çözme yaklaşımıdır.

Design Thinking 101 eğitimi ile katılımcılar uygulamalarla derin bir farkındalık kazanmaları amaçlanır

Birlikte çalışan meslektaşları

Faydaları

GELİŞİM ZİHNİYETİ

Mümkün olanı arar

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

ile çok fikir üretme kasların gelişimi

PROBLEM ODAKLILIK

Fikre değil, probleme aşık eder

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitim sonunda:

 • Kreatif düşünmenin önündeki ortak engelleri tanımlayarak kişilerin ve ekiplerin özgüvenlerini geliştirebilir,

 • Design Thinking sürecini ve prensiplerini işinizde kullanabilir

 • Dinleme ve etkili soru sorma tekniklerini kullanarak odağınızdaki insanların sıkıntılarını ve beklentilerini tanımlayabilir.

 • İnsanların ihtiyaç, beklentilerini ve içgörülerini tanımlayarak, net bir bakış açısı oluşturabilir.

 • Doğru problemleri tanımlayabilir ve bu problemleri önceliklendirebilir,

 • İnsanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun arzu edilebilir, ulaşılabilir ve yapılabilir alternatif çözümler oluşturabilir,

 • Problemlerin altında yatan kök nedenleri tanımlayabilir,

 • Farklı disiplinlerle ortak bir amaç geliştirerek ekip olarak başarma deneyimini yaşayabilir,

 • Üretilen çözümler üzerinden geribildirim alabilir ve yapıcı geribildirimler verebilirsiniz.

Eğitimin İçeriği

​Eğitim 2 oturumdan oluşur

 • İlk oturumda katılımcılar uygulamalarla ve küçük denemelerle Design Thinking düşünce yapısına geçiş sağlanır. Yaratıcı fikir bulmada özgüven-cesaret ve Öğrenme-Gelişim Zihniyeti üzerine odaklanılır.

 • İkinci oturumda ise farklı vakalar üzerinden Design Thinking yaklaşımını deneyimleyerek öğrenirler. 

 1. Kreatif Düşünce için Yaratıcı Özgüven

 2. Tasarımsal Bakış Açısından Öğrenme ve Gelişim Zihniyeti

 3. Design Thinking Giriş

 4. Design Thinking Prensipleri

 5. İçgörü Yakalama

 6. Sorularımız Değişirse Bakış Açımız Değişir

 7. İnsanların İhtiyaçlarını ve İçgörülerini Anlamak

 8. Problem Çerçeveleme, Yolculuk Haritalama, Empati Haritası

 9. Fikirler Geliştirme ve Fikir Önceliklendirme

 10. Prototip Oluşturma Teknikleri

 11. Her hangi bir toplantıda, projede Tasarım Odaklı Düşünebilmek için 7 Soru

Eğitim Süresi

Design Thinking 101 eğitiminin süresi 1 gündür. 

Logo.jpg

İstanbul, Türkiye

bottom of page