top of page

Design Thinking ile Davranış Değişimini Tasarlamak


Müşterinin karşılanmamış bir ihtiyacını ya da “acı noktasını” bulmak inovatif bir çözümün ya da girişimin başarılı olması için yeterli mi?


Acı noktayı bulduğumuzda ilk aksiyonumuz, “biz ürünümüzü ortaya bir çıkaralım, müşteri onu hemen isteyecektir” olur. Varsayımlarla geçiştirilen bu yol, ürün başarısızlığa uğradığında genelde "müşteri, henüz ürünümüzün meziyetlerini anlayacak düzeyde değil" olarak açıklarız.


Design Thinking odağında projeler yapmaya başladığım ilk yıllarda benim de odak alanım buydu. Fakat insanların karşılanmamış bir ihtiyacını bulduğunuzda ortaya koyduğunuz çözümlere hemen benimsemediğini ya da kullanılmadığını çoğu projede gözlemledik.


“Bir girişimin başarısı ortaya konulan ürünün çalışıp çalışmadığına değil, müşterilerinde hedeflediği davranış değişikliğine bağlıdır.”

Bir fikirle ya da çözümle aslında müşteride davranış değişikliği yaptığımızı veya eski alışkanlığını bırakıp yeni bir alışkanlık zinciri oluşturmaya çalıştığımızı çoğu zaman göz ardı ederiz.


Sadece acı noktaları bulmak ve buna uygun en mükemmel yaratıcı fikri bulmanın yeterli olduğunu düşünebiliriz.


Fakat yeterli değil…


Design Thinking çalışmalarında davranış değişikliğinde en büyük görev acı noktaları yani müşterinin motivasyonunu ve iç tetikleyicileri belirlemektir.


  • Tetikleyiciler:

Karar verme sürecimizi etkileyen dürtülerdir.


Bir şey BEDAVA! olduğunda neden aşırı derece heyecanlanırız?

Kararlarımızda duyguların oynadığı rol nedir?


Akıldışı Ama Öngörülebilir kitabında bu şu şekilde açıklanır: İnsanların çoğu bir şeyi bağlam içinde görmediği sürece ne istediğini bilemez. Ne tür yarış bisikleti istediğimizi bilemeyiz, Fransa turunda bir şampiyonu belli bir model üzerinde pedal çevirirken görünceye kadar.


  • Ödül / Haz:


Müşteri ilk olarak acı noktaları ve tetikleyiciler ile ürününüzle etkileşime girebilir. Fakat kullanma motivasyonunu sürdürme ve müşteriyi elde tutmanın yolu kullanma hazzını açığa çıkaran geribildirim döngüsüdür.


Etkili bir geri bildirim döngüsü oluşturmak için motivasyonları ve memnuniyet getirecek tetikleyicileri anlamak kritik önem taşır.


Design Thinking yaratıcı bir fikir bulmak değil, öğrenmek ile ilgilidir. Müşterinin neye değer verip neye değer vermediğini, nasıl tetiklendiğini bulmak geribildirim döngüsünü oluşturmayı da kolaylaştırır.


  • Yeterlik:


Ürününüzle ilgili müşterilerinizi harekete geçirme ve kullanma kabiliyetlerini geliştirmeye yöneliktir. Kullanıcı dostu ara yüz tasarlarımı yapmak bu alana girer. UX ile Design Thinking yaklaşımının kesişim noktasıdır.


🚀 Davranış Odaklı Design Thinking çalışmaları için

https://lnkd.in/dN-JCrnz


Kaynak: Designing for behaviour change: The key to success in digital health, Thomas Michalak


#İnovasyon#Davranış#Gelişim#Alışkanlıklar#Startup#Girişimcilik

87 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page