Prototip Tasarımcısı

Potansiyelimiz, sahip olduğumuz beceri ve yetkinliklerimizi keşfettiğimizde ortaya çıkar.

Design Thinking Kolaylaştırıcı Kazanımları

 • Ekibin varsayımlarıyla kullanıcı ihtiyaçları arasındaki boşluğu (gap) analiz edebilir

 • Ekibi kullanıcı ile empati kurması için harekete geçirebilir

 • Görüşme, gözlem, testler yoluyla kullanıcının ihtiyaçlarını anlamak için ekiple işbirliği yapabilir

Design Thinking Kolaylaştırıcı Yetkinlikler

Analitik Düşünce

 • Etkisi az olan problemlerle ekibin uğraşmasını önleyerek öncelikli problemlere odaklanmasını ve zamanı daha iyi yönetmelerini sağlara

İletişim

 • Derin dinlemeye yönelik ve ihtiyacı doğru anlamaya yönelik meraklı sorular sorar

 • Fikre yönelik 4 şapka tekniğini kullanarak etkinli bir geribildirim ortamı oluşturur

Sentezleme

 • Davranış örüntüleri arar

 • Kullanıcının sık tekrar ettiği tamaları yakalar

 • Temalarla ilgili müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tanımlar

 • Problem tanımı ve Problem sorusu yazar

Fikir Üretme

 • Doğru problemi tanımlanıp tanımlanmadığını öğrenmek için prototip inşaa edilmesini ve kullanıcı ile test edilmesine yardmcı olur

 • Problem sorusuna yönelik alternatif fikirler üretilmesini sağlar

İşbirliği

 • Yapıcı ve etkili geribildirim verir/alır

 • Paydaşları dahil eder ve onlarla hizalanmayı sağlar

Hikayeleştirme

 • Etkilemek ve ikna etmek için Design Thinking ile ilgili deneyimlerini paylaşır

 • Otorite kullanmadan ekip üyelerini etkilemenin yöntemlerini kullanabilecek

Araştırma

 • Çözmeye çalışılan problem ile ilgili içgörü arar

 • Müşteri görüşmeleri organize eder

 • Hipotezleri ve içgörüleri müşterilerle valide eder

Program Akışı İçin Bizimle İletişime Geçin

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!

lab-min small_edited.jpg

İstanbul, Türkiye