top of page

Design Thinking 101 Eğitimi

Design Thinking, insanı odağa alan, yenilikçi çözümler üretmeye yarayan bir problem çözme yaklaşımıdır.

iStock-826047464.jpg

Faydaları

BİZİM HEDEFİMİZ

GELİŞİM ZİHNİYETİ

Mümkün olanı arar

ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Çok fazla sayıda fikir getirir

PROBLEM ODAKLILIK

Fikre değil, probleme aşık eder

DUYGULARI ANLAMAK

Kişiler arasında empati güçlenir

Düşüncesi geliştirir

Eğitimin Kazanımları

Bu eğitim sonunda:

 • Kreatif düşünmenin önündeki ortak engelleri tanımlayarak kişilerin ve ekiplerin özgüvenlerini geliştirebilir,

 • Design Thinking sürecini ve prensiplerini işinizde kullanabilir

 • Dinleme ve etkili soru sorma tekniklerini kullanarak odağınızdaki insanların sıkıntılarını ve beklentilerini tanımlayabilir.

 • İnsanların ihtiyaç, beklentilerini ve içgörülerini tanımlayarak, net bir bakış açısı oluşturabilir.

 • Doğru problemleri tanımlayabilir ve bu problemleri önceliklendirebilir,

 • İnsanların ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun arzu edilebilir, ulaşılabilir ve yapılabilir alternatif çözümler oluşturabilir,

 • Problemlerin altında yatan kök nedenleri tanımlayabilir,

 • Farklı disiplinlerle ortak bir amaç geliştirerek ekip olarak başarma deneyimini yaşayabilir,

 • Üretilen çözümler üzerinden geribildirim alabilir ve yapıcı geribildirimler verebilirsiniz.

Eğitimin İçeriği

​Eğitim 2 oturumdan oluşur

 • İlk oturumda uygulamalarla ve küçük denemelerle Design Thinking düşünce yapısına geçiş sağlanır. Dinleme, soru sorma, yansıtma, gözlem yapma, içgörü ve tasarım sorusu yazma gibi temel beceri ve yetkinliklerini geliştirirler.

 • İkinci oturumda ise farklı vakalar üzerinden ya da kendi vakaları üzerinden Design Thinking yaklaşımını öğrenirler. 

 1. Kreatif Düşünce için Yaratıcı Özgüven

 2. Design Thinking Giriş

 3. Gözlem, Dinleme, Soru Sorma, Yansıtma

 4. İçgörü Yakalama, Problem Çerçeveleme

 5. Sorularımız Değişirse Bakış Açımız Değişir

 6. İnsanların İhtiyaçlarını ve İçgörülerini Anlamak

 7. Yolculuk Haritalama

 8. Fikirler Geliştirme

 9. Prototip Oluşturma ve Kullanıcıdan Öğrenme

 10. Lean Startup ve Agile ile bağlantısı

Follow Up

Eğitim sonrasında katılımcıların Design Thinking eğitimi ile ilgili edindikleri bilgi ve becerileri işe transfer edebilmeleri amacıyla katılımcılara ödev, çalışma kitapçığı, izleme ve okuma önerileri sunulur.

Logo.jpg

İstanbul, Türkiye

bottom of page